NTPA – Albania

NATIONAL TERRITORIAL PLANNING AGENCY – NTPA – Albania
Albania

Drejtor, Drejtoria e Planifikimit të Territorit
Head of National Planning Department
AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
NATIONAL TERRITORIAL PLANNING AGENCY
Rr. “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tiranë
T: +355 4 227 2556; Ext 115
M: + 355 68 20 94 896
E: anisa.qorri@planifikimi.gov.al
E: qorri.anisa@yahoo.com
W: www.planifikimi.gov.al